Trang chủ Giới thiệu sách

Giới thiệu sách

Kiểm soát quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - “Kiểm soát quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay” là cuốn sách chuyên khảo do TS. Trần Quyết Thắng (chủ biên), được tập hợp các bài viết có giá trị của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học từ Hội thảo Khoa học cấp Bộ và Nhà xuất...

Phẩm cách phụ nữ

Cuốn sách “Phẩm cách phụ nữ” của bà Bando Mariko là một tác phẩm đầy cảm hứng về việc tìm kiếm sự bình đẳng và giải phóng cho phụ nữ.

“Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuốn sách do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm chủ biên, tập hợp một số bài viết của lãnh đạo bộ, ngành, địa phương; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đầu ngành… về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và những...

“Thương hiệu Việt Nam – Thời khắc vàng”

(Quanlynhanuoc.vn) - “Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng" của tác giả Trần Tuệ Tri là cuốn sách về thương hiệu quốc gia đầu tiên của Việt Nam dưới góc nhìn thực tế...

Tư duy phi hiển nhiên

(Quanlynhanuoc.vn) – Chiêu thức của tư duy khác biệt giúp tìm ra, sàng lọc xu hướng dẫn tới thành công. Thông qua cuốn sách, tác giả Rohit Bhargava muốn mang tới cho người đọc phương pháp để nhìn ra những thứ người khác không thấy. Tác giả gọi đó...

Hồ Chí Minh – Con người của lịch sử và làm nên lịch sử

(Quanlynhanuoc.vn) - Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển của dân tộc và nhân loại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần...

“Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới”

(Quanlynhanuoc.vn) - “Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới” - Cuốn tư liệu quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ...

Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

(Quanlynhanuoc.vn) - Pháp luật không chỉ là công cụ để Nhà nước duy trì trật tự xã hội mà còn để kiến tạo và thúc đẩy sự phát triển của quốc gia. Theo nghĩa đó, pháp luật cần được xây dựng với tầm nhìn chiến lược để không chỉ...

Cuốn sách: Quản lý mở

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong cuốn Quản lý linh hoạt xuất bản trước đó, hai tác giả TS. Cherry Vũ và Rob England đã hướng dẫn các nhà quản lý, lãnh đạo và những ai thực sự muốn thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn, để làm việc và...

Tài liệu tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Quanlynhanuoc.vn) – Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là một thực tế diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt ở khu vực trung du, miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vừa là...