Trang chủ Đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng

Một số vấn đề về phương thức lãnh đạo của tỉnh ủy các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng về giáo dục và đào tạo

(Quanlynhanuoc.vn) - Đồng bằng sông Hồng là trung tâm hàng đầu về giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ với đội ngũ trí thức giỏi và đông đảo lực lượng lao động có chất lượng cao...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các trường đại học hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã và đang tác động sâu sắc, trực tiếp đến mọi mặt hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục…

Đội ngũ nhà giáo Việt Nam thực hiện lời dạy của Bác “Người Thầy phải chú ý cả tài và đức”

(Quanlynhanuoc.vn) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của người thầy với xã hội, với sự nghiệp trồng người. Bác xem việc dạy - học là một nghề đào luyện những thế hệ trẻ để xây dựng xã hội ngày càng phát triển.

Ứng dụng phương pháp dạy học giải quyết tình huống có vấn đề trong giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) – Dạy học giải quyết tình huống có vấn đề là phương pháp giảng dạy hiệu quả, tiếp cận được quan điểm “lấy người học làm trung tâm”, giúp kích thích tính chủ động, sáng tạo của sinh viên, học viên...

Nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia

(Quanlynhanuoc.vn) - Năng lực thông tin đóng vai trò rất quan trọng đối với sinh viên, bởi đây là kỹ năng và kiến thức cần thiết trong việc khai thác thông tin để học tập và nghiên cứu...

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trao đổi hợp tác với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

(Quanlynhanuoc.vn) - Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trao đổi hợp tác với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.

Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng...

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Quảng Ninh

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố then chốt và xuyên suốt, góp phần quan trọng vào những thành tựu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội...

Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý trong thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức

(Quanlynhanuoc.vn) – Đội ngũ cán bộ quản lý có vai trò then chốt, quyết định hiệu quả thực thi chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức. Hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo, bồi dưỡng...

Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học trên thế giới: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong phạm vi bài viết này, tác giả nghiên cứu, tìm hiểu giới thiệu, phân tích một số mô hình bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, tổ chức bảo đảm chất lượng của giáo dục đại học trên thế giới và thực tiễn ở Việt Nam, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho vấn đề này tại Việt Nam...