Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị nhân lực cho các doanh nghiệp ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nhân lực là chủ thể của mọi hoạt động, nguồn nhân lực là tài sản quý báu nhất so với các nguồn lực khác và trí tuệ nhân tạo là công nghệ chiếm ưu thế hàng đầu hiện nay trong sự phát triển và ổn định của tổ chức...

Chính phủ ban hành Chương trình hành động về xây dựng đội ngũ trí thức

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 9/7/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Tăng cường vai trò của báo chí trong cuộc chiến chống...

(Quanlynhanuoc.vn) - “Chống giặc nội xâm” là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, không ngừng nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực, trong đó báo chí đã thể hiện rõ vai trò xung kích, đi đầu trong cuộc đấu tranh đó.

Giới thiệu Tạp chí in

Các số Tạp chí